xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19

Ngày 06-01-2022

Ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về tăng cường giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID - 19.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến đời sống xã hội, đặc biệt ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, tinh thần và mối quan hệ xã hội của trẻ em. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em bị nhiễm vi-rút SARS-CoV-2, nhiều trẻ em mồ côi, rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, không nơi nương tựa, thiếu sự chăm sóc của cha, mẹ, gia đình, ảnh hưởng đến cuộc sống và việc học tập của trẻ em.

Theo đó, nhằm bảo vệ tốt nhất, tránh các tác động xấu của dịch COVID-19 đến trẻ em, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế hướng dẫn biện pháp phòng, chống dịch và đẩy mạnh tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em; chỉ đạo việc điều trị và chăm sóc trẻ em nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID-19.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành đề xuất các chính sách, giải pháp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trong đó có trẻ mồ côi do dịch COVID-19, chú trọng trẻ em được người thân thích chăm sóc; xây dựng chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội cho trẻ em…

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp dạy học an toàn; hướng dẫn gia đình phối hợp với nhà trường chăm sóc, giáo dục trẻ em bảo đảm an toàn, hiệu quả khi học trực tuyến; bảo đảm an toàn khi học sinh trở lại trường học.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thể chất, tinh thần để nâng cao sức khỏe trẻ em trong dịch COVID-19.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Sóng và máy tính cho em”; Hướng dẫn các cơ quan báo chí, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ trên môi trường mạng phổ biến kiến thức, kỹ năng về các hoạt động hỗ trợ thể chất và tinh thần phù hợp với trẻ em, góp phần chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội và phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho trẻ em tại địa phương; Tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 kịp thời, an toàn, hiệu quả cho trẻ em theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế; Tổ chức điều trị và chăm sóc cho trẻ em bị nhiễm COVID-19 và ảnh hưởng bởi COVID-19; Thực hiện chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nói riêng, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc, nuôi dưỡng tốt nhất cả về thể chất và tinh thần, ưu tiên chăm sóc thay thế bởi người thân thích; Việc thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước đối với trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác giám sát việc thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em và truyền thông, vận động, huy động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ nguồn lực chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em, nhất là trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định của pháp luật.

(Đính kèm Chỉ thị số 36/CT-TTg)

Nguyễn Thành Lợi


Đang online: 5
Hôm nay: 818
Đã truy cập: 1014421
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.