xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tăng mức quà Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày 07-01-2021

Ngày 14 tháng 12 năm 2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 10467/VPCP-KGVX thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Chủ tịch nước về mức quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng

Mức quà tặng theo phương án trình Chủ tịch nước được chia thành 2 mức: 600.000 đồng và 300.000 đồng, cụ thể:

  1. Mức quà 600.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

b) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

2. Mức quà 300.000 đồng tặng:

a) Người có công với cách mạng:

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

- Người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

b) Đại diện thân nhân liệt sĩ.

c) Người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân)./.

Nguyễn Chí Thân


Đang online: 1
Hôm nay: 769
Đã truy cập: 57517
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.