xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra lĩnh vực trẻ em và xã hội do Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại Thành phố Đà Nẵng

Ngày 01-08-2022

Từ ngày 28 đến 29 tháng 7 năm 2022, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn thanh lĩnh vực trẻ em và xã hội, tại Thành phố Đà Nẵng. Tham dự buổi tập huấn có bà Đàm Thị Minh Thu, Phó Chánh Thanh tra Bộ; các Trưởng phòng Thanh tra Bộ và Thanh tra viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ở các tỉnh.