xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Thành phố Ngã Bảy tổ chức buổi tọa đàm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Ngày 15-03-2023

Để nâng cao nhận thức bình đẳng giới cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thành phố, công tác bình đẳng giới được Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt và được thực hiện hóa bằng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, được thực hiện bằng nhiều dự án nhằm thúc đẩy quá trình trao quyền cho phụ nữ từng bước xóa đi rào cản, sự phân biệt nam và nữ trong đời sống xã hội.

Thực hiện kế hoạch số 17/KH-BVSTBPN ngày 10 tháng 03 năm 2023 của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Ngã Bảy về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và Quốc tế Hạnh phúc 20/3 trên địa bàn thành phố; thực hiện kế hoạch số 17/KHPH.VHTT-LĐTBXH ngày 09/03/2023 của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố về việc phối hợp tổ chức tọa đàm chào mừng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với chủ đề “Bình đẳng giới trong sinh con”.

Sáng ngày 15/03/2023, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân thành phố Ngã Bảy,   Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã tổ chức tọa đàm chủ đềBình đẳng giới trong sinh contrên  địa bàn thành phố Ngã Bảy năm 2023 với hơn 60 đại biểu và các cặp gia đình tiêu biểu tham dự. Đến dự buổi tọa đàmlãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban vì sự tiến bộ phụ nữ thành phố; lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thành phố; Lãnh đạo Uỷ ban nhân các xã, phường; và cán bộ công chức Văn hóa và Xã hội các xã, phường.