xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021

Ngày 28-01-2021

Triển khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Qua công tác rà soát để tránh việc trùng lắp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiêp năm 2021. Ngày 24/12/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành Quyết định số 2439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang với tổng số 268 doanh nghiệp, trong đó: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang sẽ phối hợp với các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND huyện Châu Thành A, UBND thị xã Long Mỹ, UBND huyện Long Mỹ, UBND huyện Phụng Hiệp và UBND thành phố Vị Thanh tiến hành kiểm tra tại 07 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, về các nội dung:

1. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế tại 06 doanh nghiệp.

2. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại 01 doanh nghiêp./.

Nguyễn Thanh Tuấn


Đang online: 3
Hôm nay: 88
Đã truy cập: 1725224
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.