xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 18-07-2022

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại các Quyết định: Số 7059/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/12/2021; số 2367/QĐ-SLĐTBXH ngày 08/3/2022.

Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra nhằm tuyên truyền, nhắc nhở, đánh giá việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Ngày 12/7/2022, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành 04 Quyết định: Số 7072/QĐ-SLĐTBXH; số 7073/QĐ-SLĐTBXH; số 7074/QĐ-SLĐTBXH và số 7078/QĐ-SLĐTBXH về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại 04 Trung tâm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Vị Thủy; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành; Trung tâm Dạy nghề, Đào tạo và Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Hậu Giang và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Đào tạo và Sát hạch lái xe thành phố Vị Thanh.

Qua thanh tra, kiểm tra sẽ có đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp tại các đơn vị; phát hiện những hành vi vi phạm và hướng dẫn đơn vị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; kiến nghị hoặc thực hiện các biện pháp xử lý những hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách (nếu có)./.

Nguyễn Thanh Tuấn


Đang online: 1
Hôm nay: 134
Đã truy cập: 1731769
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.