xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Thông tin về mức lương tối thiểu vùng năm 2021

Ngày 05-01-2021

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 1/TB-VPCP ngày 01/01/2021 về việc kết luận Hội nghị trực tuyến đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Qua Thông báo số 1/TB-VPCP ngày 01/01/2021, Thủ tướng Chính phủ kết luận về nội dung điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 và việc tăng lương tối thiểu hàng năm như sau:

Hội đồng Tiền lương quốc gia nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng năm 2021 và việc tăng lương tối thiểu bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 hàng năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đánh giá tình hình kinh tế - xã hội làm căn cứ để đề xuất, báo cáo Chính phủ trước Quý II năm 2021.

Hiện tại, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019. Trong đó:

          Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

a) Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

b) Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

c) Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

d) Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

Mức lương tối thiểu vùng nêu trên áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến khi có quy định mới./.

Trịnh Hồng Khởi


Đang online: 1
Hôm nay: 777
Đã truy cập: 57525
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.