xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021

Ngày 01-02-2021

Trung tâm Công tác xã hội phối hợp với Ban chấp hành Lâm thời Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương” và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ.