xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tổ chức ra mắt mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội với chủ đề “Phía sau bạn có tôi”

Ngày 15-03-2023

Chiều ngày 14  tháng 03 năm 2023, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Nàng Mau ra mắt thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội với chủ đề “Phía sau bạn có tôi”  tại ấp 05, thị trấn Nàng Mau.

Hình 1: Ông Võ Hoàng Thâm - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thị trấn Nàng Mau, bên tay phải, trao Quyết định thành lập mô hình.