xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tổ chức đưa, đón Người có công với cách mạng tham quan thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Ngày 27-05-2022

Kế hoạch số 30/KH-SLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh  Hậu  Giang  về việc tổ chức đưa, đón Người có  công  với  cách mạng tham quan, điều dưỡng tập trung năm 2022. Từ ngày 20/5/2022 đến ngày 25/5/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức đưa, đón Người có công với cách mạng đi tham quan thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do bà Võ Thị Mỹ Trang  Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn.

Đoàn người có công chụp ảnh lưu niệm tại nhà tù Phú Quốc

Trong chuyến tham quan lần này, Đoàn có 69 Người có công với cách mạng (trong đó: Đối tượng là người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế được Nhà nước khen tặng Huân,  Huy chương kháng chiến; Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước khen tặng Huy chương kháng chiến hưởng trợ cấp một lần; Người bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 5% đến 20%).