xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tọa đàm “Nâng cao năng lực tham gia các hoạt động chính trị cho phụ nữ trí thức”

Ngày 22-10-2021

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Tọa đàm “Nâng cao năng lực tham gia các hoạt động chính trị cho phụ nữ trí thức”.