xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng 5 mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngày 09-01-2021

Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tổ chức Lễ trao Quyết định phụng dưỡng suốt đời 5 mẹ Việt Nam Anh hùng.