xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tổng kết công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 17-02-2023

Ngày 15/2/2023, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC), chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố…