xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 16-09-2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, Kế hoạch đã quy định tiêu chí để rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 gồm:

- Hộ nghèo khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên; hộ nghèo khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Hcận nghèo khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản; hộ cận nghèo khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

- Hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng; hộ có mức sống trung bình khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

Thời gian thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được triển khai từ ngày 01 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2021. Tùy theo điều kiện thực tế địa phương và tình hình của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện rà soát có thể kéo dài, nhưng hoàn thành chậm nhất đến ngày 20/12/2021.

           Nội dung chi tiết Kế hoạch số 165/KH-UBND  của UBND tỉnh Hậu Giang xem tại đây sldtbxh.haugiang.gov.vn./.

                                                                                                                                        Kiều Mai


Đang online: 4
Hôm nay: 283
Đã truy cập: 1722867
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.