xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Trao 1.945 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 24-09-2021

Trong 3 ngày, từ ngày 20/9 đến 23/9/2021, Có 1.945 phần quà Trung thu được trao cho 1.945 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.