xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Triển khai Quyết định kiểm tra việc lập hồ sơ bệnh binh, thương binh (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT), trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Ngày 24-05-2022

Thực hiện Công văn số 575/TTr-THGS ngày 27/9/2021 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang ban hành, triển khai Quyết đinh số 5181/QĐ-SLĐTBXH ngày 20/5/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh, thương binh (theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT), trên địa bàn huyện Châu Thành.

 Qua đó, để đánh giá việc chấp hành chính sách pháp luật về công tác xác lập, quản lý hồ sơ; thực hiện các chế độ ưu đãi đối với bệnh binh, thương binh, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong việc xác lập hồ sơ, công tác quản lý và tổ chức thực hiện. Đồng thời, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc, phát sinh (nếu có); giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

Nguyễn Thị Đậm

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ thanh lap Đoan kiem tra (Chau Thanh).pdf_20220530192440.pdf

Đang online: 5
Hôm nay: 971
Đã truy cập: 1014574
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.