xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Triển khai Quyết định kiểm tra việc xác lập hồ sơ bệnh binh, thương binh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-07-2022

Thực hiện Công văn số 575/TTr-THGS ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác thanh tra năm 2022.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang ban hành, triển khai Quyết đinh số 7041/QĐ-SLĐTBXH ngày 11 tháng 7 năm 2022 về việc kiểm tra việc xác lập hồ sơ thương binh và bệnh binh theo quy định Thông tư liên tịch số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2000 của liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế hướng dẫn về việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh trên địa bàn huyện Phụng Hiệp và Long Mỹ.

 Qua đó, đánh giá việc chấp hành chính sách pháp luật về công tác xác lập hồ sơ, quản lý và thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với đối tượng bệnh binh, thương binh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20, trên địa bàn quản lý để kịp thời phát hiện, chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện; kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc, phát sinh, việc làm trái quy định pháp luật./.

Trần Văn Hát


Đang online: 5
Hôm nay: 815
Đã truy cập: 1082676
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.