xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Trung tâm Công tác xã hội tổ chức Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm cho viên chức quản lý

Ngày 19-05-2021

Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Y tế - Chăm sóc sức khỏe.