xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 14-07-2022

Thực hiện quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nhằm tạo điều kiện cho Người sử dụng lao động tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất một (01) lần trong năm để đánh giá mức độ chấp hành pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến việc thực hiện pháp luật lao động tại doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ngày 13/7/2022, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang đã ký ban hành Công văn số 1015/SLĐTBXH-TTr đề nghị Tổng Giám đốc (Giám đốc) hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tổ chức, thực hiện tự kiểm tra pháp luật lao động tại cơ sở của mình bằng hình thức trực tuyến theo địa chỉ truy cập: http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn để đăng ký tài khoản (nếu chưa đăng ký tài khoản), các doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản thì tiếp tục thực hiện và báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động theo quy định.

Qua kết quả tự kiểm tra trực tuyến của các doanh nghiệp, Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ phân tích, đánh giá kết quả tự kiểm tra trực tuyến của doanh nghiệp; đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm hoặc thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật lao động hoặc doanh nghiệp không chấp hành việc báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến theo quy định./.

Nguyễn Thanh Tuấn


Đang online: 3
Hôm nay: 688
Đã truy cập: 1082550
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.