xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Ứng dụng Công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Ngày 17-04-2020

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ về việc hướng dẫn ứng dụng Công nghệ thông tin trong tổ chức đào tạo trước bối cảnh dịch bệnh COVID-19 gửi cho các trường trung cấp, trường cao đẳng

Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các trường trung cấp, trường cao đẳng( sau đây gọi là các trường) thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin(CNTT) trong đào tạo như sau:

(1) Khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp như trực tuyến (e-learning), trực tuyến (LMS – Learning Management System),…và hệ thống quản lý học tập hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS – Learning Content Management System) để phục vụ cho cả mục tiêu đào tạo trước mắt và lâu dài.

(2) Trong khi chưa có các hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp, khẩn trương xây dựng, tổ chức đào tạo trực tuyến với những nội dung, môn học chung; nội dung, môn học lý thuyết bằng việc khai thác, ứng dụng triệt để các chương trình, ứng dụng hiện có trên Internet.

Trong đó tập trung nghiên cứu, áp dụng một số chương trình, ứng dụng sau: Chương trình Zoom Cloud Meeting của Zoom Video Communications, Inc; chương trình Hangouts Meet của Google; ứng dụng Microsoft Teams trong Chương trình Office 365 của Microsoft; chương trình Google Classroom...

(3) Để triển khai thực hiện được các chương trình, ứng dụng đào tạo trực tuyến nêu trên Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các trường:

Thành lập nhóm triển khai đào tạo trực tuyến; xây dựng kế hoạch tổ chức đào tạo trực tuyến; tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng cho giáo viên và HSSV; tập huấn sử dụng chương trình, ứng dụng và cách thức thực hiện đào tạo trực tuyến cho giáo viên; hỗ trợ các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; xây dựng quy chế đào tạo trực tuyến.

Việc tổ chức đào tạo, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HSSV được thực hiện theo quy định Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; thời gian giảng dạy trực tuyến bao gồm: Một ngày học trực tuyến không nên quá 5 giờ (45 phút/giờ), trong đó mỗi giờ học có tối thiểu  từ 20 – 30 phút giảng dạy trực tuyến trực tiếp (trên Zoom Cloud Meeting hoặc hoặc Hangouts Meet), thời gian còn lại để trao đổi, giải đáp thắc mắc, giao bài tập cho HSSV (trên Microsoft Teams hoặc trên Google Classroom) và nghỉ giải lao.

Về thời gian học tập và các hoạt động trong một ngày học trực tuyến có thể thực hiện linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế của từng trường do hiệu trưởng quyết định.

Bên cạnh đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đề nghị các trường thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến trong trường để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến; đồng thời, báo cáo việc tổ chức đào tạo trực tuyến tại trường về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng và về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường trung cấp để theo dõi, quản lý, sau khi tổ chức đào tạo trực tuyến;

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đề nghị các trường tiếp tục duy trì, kết hợp giữa đào tạo trực tuyến với đào tạo truyền thống khi HSSV đi học trở lại; xây dựng phát triển hệ LMS chuyên nghiệp của trường kết hợp với các chương trình, ứng dụng đã triển khai./.

(Đính kèm Công văn số 587/TCGDNN-ĐTCQ ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

Dương Thị Phương Liên


Đang online: 7
Hôm nay: 782
Đã truy cập: 1014386
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.