xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-12-2021

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phụ lục số 01

Cấp ngân sách:     2

Đơn vị DT cấp 1: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang

Mã chương đơn vị DT cấp 1: 424

Mã đơn vị QH với NS: 1101969

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM 2021

Đơn vị: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang

Mã đơn vị quan hệ với ngân sách: 1004872

Mã Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch: 3111

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SLĐTBXH ngày       tháng      năm 2021

của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang)

Đơn vị: 1.000 đồng

Nội dung

Mã khoản

Mã nguồn NSNN

Mã số CT/MT

Mã số tiểu CT, nhiệm vụ, DA thuộc từng CT, MT

Số tiền

I. Tổng số thu, chi, nộp ngân sách các khoản phí, lệ phí

1. Số thu phí, lệ phí

2. Chi từ nguồn thu phí, lệ phí được để lại

3. Số phí, lệ phí nộp NSNN

II. Dự toán chi ngân sách nhà nước

1. Kinh phí chi thường xuyên

2. Kinh phí chi không thường xuyên

2.1. Chi đảm bảo xã hội

370

- Đưa đón người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ (cha, mẹ) thăm Thủ đô Hà Nội, và tham quan Phú Quốc tỉnh Kiên Giang (gồm các khoản chi: tiền vé máy bay, tiền xe, tiền ăn, tiền phòng nghỉ, tiền vé tham quan,...)

371

29

(1.145.000)

- Tiền tàu xe và hỗ trợ chi phí ăn, ở (nếu có) phát sinh trong thời gian đi đường (đi và về) của đoàn người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại: Phú Quốc, Đà Lạt, Vũng Tàu, các tỉnh miền trung,...

371

29

(241.253)

2.2 Kinh phí cai nghiện không nơi cư trú ổn định và cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện

- Kinh phí hỗ trợ cho đối tượng nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp đưa vào Cơ sở cai nghiện và người nghiện ma túy không nơi cư trú ổn định tại cơ sở cai nghiện TP. Cần Thơ (tiền ăn, tiền thuốc, tiền điện, nước sinh hoạt, tiền khám chữa bệnh, vật dụng sinh hoạt cá nhân và các chi phí liên quan đến đối tượng cai nghiện theo quy định)

398

12

1.386.253

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD Điều chỉnh dự toán tại Sở.pdf_20211215030729.pdf

Đang online: 9
Hôm nay: 922
Đã truy cập: 1014525
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.