xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Đoàn Người có công tỉnh Hậu Giang đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công Miền Trung

Ngày 21-06-2022

Từ ngày 10/6/2022 đến ngày 19/6/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang tổ chức đưa, đón Đoàn Người có công với cách mạng đi điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công  Miền Trung.