xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Đoàn người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng tại tỉnh Kiên Giang

Ngày 15-10-2020

Từ ngày 07/10/2020 - 13/10/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức đưa đón Đoàn Người có công với cách mạng đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Kiên Giang.