xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ bàn giao Công trình thanh niên “Ghế đá tri ân” cho Ban Quản trang tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-03-2023

Nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha, anh đã anh dung hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Công trình thanh niên “Ghế đá tri ân” cho Ban Quản trang tỉnh Hậu Giang.