xem chi tiet tin - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

phê duyệt dự toán kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang

Ngày 15-12-2021

Phê duyệt dự toán kiểm tra công tác nghiệm thu công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang với nội dung sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hậu Giang.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

         4. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình sau thuế: 25.644.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu sáu trăm bốn mươi bốn ngàn đồng).

5. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách Trung ương (Kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng về công tác mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2021).

6. Thời gian thực hiện: Năm 2021 - 2023.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD PD DT kiem tra nghiem thu NTLS tỉnh 1.pdf_20211215031537.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 805
Đã truy cập: 1014408
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.