xin y kien nhan dan - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
Dự thảo Kế hoạch triển khai nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 03-12-2020 Ngày hết hạn 11-12-2020

download Xem các góp ý
Dự thảo Kế hoạch: Triển khai, thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 19-10-2020 Ngày hết hạn 23-10-2020

download Xem các góp ý
LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT "DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH HẬU GIANG KHÓA XIII"

Ngày xuất bản 08-08-2020 Ngày hết hạn 10-09-2020

download Xem các góp ý
Đang online: 1
Hôm nay: 281
Đã truy cập: 57992
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.