xin y kien nhan dan - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 24-09-2021 Ngày hết hạn 23-10-2021

download Xem các góp ý
Tờ trình xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 24-09-2021 Ngày hết hạn 23-10-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 25-08-2021 Ngày hết hạn 24-09-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 14-08-2021 Ngày hết hạn 17-08-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 19-07-2021 Ngày hết hạn 27-07-2021

download Xem các góp ý
Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động –Thương binh và Xã hội

Ngày xuất bản 08-07-2021 Ngày hết hạn 09-07-2021

download Xem các góp ý
Hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày xuất bản 08-07-2021 Ngày hết hạn 09-07-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo các Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Ngày xuất bản 21-06-2021 Ngày hết hạn 28-06-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định: V/v quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 18-03-2021 Ngày hết hạn 30-03-2021

download Xem các góp ý
Dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Hậu Giang

Ngày xuất bản 22-03-2021 Ngày hết hạn 25-03-2021

download Xem các góp ý
Đang online: 2
Hôm nay: 811
Đã truy cập: 945906
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.